18 titels gevonden in vanaf € 10,00

Sorteer op:

 • Wetenschap versus Godsdienst
  Om de wording van onze moderne westerse cultuur te begrijpen is er nauwelijks een fascinerender onderwerp dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst. Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Acht filosofische miniaturen
  Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, van Plato tot Wittgenstein. Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Filosofen van de 20e eeuw
  De twintigste eeuw heeft een vrijwel onuitputtelijke rijkdom aan filosofische ideeën opgeleverd. Er leefden in deze eeuw meer filosofen dan in alle voorgaande eeuwen tezamen. Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Godsdienstfilosofie
  Wat is godsdienst? Hoe verhoudt de godsdienst zich tot wetenschappelijke kennis? Wat zijn de wetenschappelijke verklaringen van het verschijnsel godsdienst en hoe verloopt het debat over... Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Ethiek en evolutie
  Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken: historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en antropologisch. Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Godsgeloof of atheïsme?
  Atheïsme als wereldbeschouwing is ouder dan de meeste mensen denken. Het wordt vaak gezien als een 20e eeuws fenomeen, maar het bestond al onder de oude Chinezen en de Grieken. Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • De onvoltooide Verlichting
  Hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken, over de filosofen Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d' Holbach en Didero, en over hoe hun ideeën gemoderniseerd... Meer
  MP3|
  Juni 2016
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
 • Wat is filosofie?
  Historisch-systematisch overzicht van de opvattingen over wijsbegeerte aan de hand van belangrijke denkers, incl. de relatie met wetenschappelijke ontwikkelingen en de veranderende... Meer
  MP3|
  April 2017
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
 • Karl Popper & Hannah Arendt
  Hannah Arendt en Karl Popper formuleerden in de nazi-tijd normen waaraan een open en democratische samenleving moet voldoen. Herman Philipse behandelt de thema's uit hun werk en plaatst ze... Meer
  MP3|
  November 2017
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  20,00
 • Waarheid en dwaling
  Hoe ordent de mens zijn denken? Filosofen hebben in de loop van de geschiedenis veel nagedacht over deze vraag. Meer
  MP3|
  Juli 2020
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
 • Betrouwbare kennis
  Wetenschapsfilosofie houdt zich bezig met de aard, status en ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Herman Philipse behandelt vragen van de wetenschapsfilosofie en plaatst dit vakgebied... Meer
  MP3|
  Februari 2014
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Vrijheid en verplichting
  Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas. Meer
  MP3|
  Februari 2014
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
 • Neurofilosofie van de geest
  Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewutzijn en onze vrije wil? Meer
  MP3|
  Februari 2014
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
 • Klimaatverandering
  Van de eerste tekenen van klimaatverandering tot een filosofische benadering van dit type wetenschappelijke problemen. En de onzekerheden en het politieke spel dat zich nu rondom het... Meer
  MP3|
  Juli 2014
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,95
 • Schopenhauer, Nietzsche en de muziek
  Herman Philipse zet de denkbeelden van Schopenhauer en Nietzsche uiteen en plaatst ze in hun tijd. Leo Samama buigt zich over de manier waarop elk van hen zich met de muziek heeft bezig... Meer
  MP3|
  Juni 2017
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  20,00
 • Wittgenstein en de muziek
  Ludwig Wittgenstein is één van de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw en zijn filosofische werk omvat vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de logica. Weinig mensen... Meer
  MP3|
  Maart 2019
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  20,00
 • Heeft wetenschap nut?
  Heeft wetenschap nut? Vijf hoogleraren beantwoorden deze vraag vanuit hun vakgebied in korte colleges van ongeveer 25 minuten, omdat juist de wetenschap zelf een kritische houding moet... Meer
  MP3|
  November 2015
  Download direct dit luisterboek
  10,00
 • Verlichting vandaag
  De historische Verlichting wordt vandaag zowel verguisd als opgehemeld. Sommigen ontwaren in onze politieke zeden een Verlichtingsfundamentalisme, anderen menen dat de idealen van de... Meer
  MP3|
  Juni 2019
  Download direct dit luisterboek
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,50